משוואות ושאלות מילוליות 2

Name


A red asterisk (*) indicates required questions.


  1. *
    הבנתי את החומר הלימודי המוצג בסרטון
    רשמתי במחברת דברים שלא הבנתי בסרטון


  1. ענו על השאלה
    *