נכיר את המספרים המכוונים

Name


A red asterisk (*) indicates required questions.


  1. *
    הבנתי את החומר הלימודי המוצג בסרטון
    רשמתי במחברת דברים שלא הבנתי בסרטון


  1. רשמו כל המספרים השלמים הגדולים או שווים ל 2- וקטנים או שווים ל 1*