גובה במשולש

Name


A red asterisk (*) indicates required questions.


  1. *
    הבנתי את החומר הלימודי המוצג בסרטון
    רשמתי במחברת דברים שלא הבנתי בסרטון


  1. מה הקשר בין סוג המשולש (חד זווית, ישר זווית, קהה זווית) לבין מיקום הגבהים של המשולש?*