חיסור מספרים מכוונים

Name


A red asterisk (*) indicates required questions.


  1. *
    הבנתי את החומר הלימודי המוצג בסרטון
    רשמתי במחברת דברים שלא הבנתי מתוך החומר המוצג בסרטון


  1. פתרו את התרגיל:
    *