Time Management training Survey

How good is your time management?

The survey will be used for training purposes only and your responses are anonymous.

Your honest answers are much appreciated as they will help to analyse how well you manage your time at work!A red asterisk (*) indicates required questions.


  1. Czy zdarza Ci się wykonywać zadania w ostatniej chwili? Czy prosisz o dodatkowy czas na wykonanie zadania?*


  1. Czy planujesz swój dzień pracy i priorytetyzujesz zadania (używanie listy - TO DO)? Jeśli tak, to napisz, w jaki sposób.*


  1. Co najczęściej rozprasza Cię w pracy? Co przeszkadza Ci w koncentracji (Outlook Communicator, brak organizacji skrzynki pocztowej, odpowiadanie na maile, Internet, wysyłanie sms-ów, itp.) ?*


  1. Czy stresujesz się, że musisz ukończyć pracę /zadanie w terminie? Jeśli tak, to dlaczego?*


  1. Co chciałbyś / chciałabyś zmienić w zarządzaniu swoim czasem w pracy?*


  1. Jeśli masz jakieś uwagi dotyczace zagadnienia zarządzania czasem, tematy, które chciałbyś /chciałabyś poruszyć na szkoleniu, proszę, napisz o nich*