Dotazník pro 1. ročníky - E1A 2018               

               

Name (optional): 


A red asterisk (*) indicates required questions.


 1. Kdybych se měl/a znovu rozhodnout, na kterou střední školu půjdu, zvolil/a bych*
  stejnou školu i obor
  stejnou školu, jiný obor
  jinou školu, stejný nebo podobný obor
  jinou školu i obor


 1. Prosím, zdůvodněte nebo upřesněte předchozí odpověď - např. proč byste znovu (ne)studoval/a totéž nebo jakou jinou školu/obor byste volil/a a proč. (max. 3 řádky)*


 1. Studium na SPŠSE je pro mě*
  tak (ne)náročné, jak jsem očekával/a
  náročnější, než jsem očekával/a
  méně náročné, než jsem očekával/a


 1. Jak často se připravuji na vyučování (opakování učiva, domácí úkoly, výkresy, referáty, povinná četba...)?*
  denně nebo téměř denně
  4-5x týdně
  2-3x týdně
  maximálně 1x týdně
  téměř nikdy


 1. Kolik času průměrně strávím přípravou na vyučování během jednoho týdne?*
  více než 7 hodin
  5-7 hodin
  3-4 hodiny
  1-2 hodiny
  méně než 1 hodinu


 1. Případné problémy a neúspěchy ve studiu přičítám*
  systému. skladbě a náplni předmětů
  přístupu učitelů a/nebo vedení školy
  svému vlastnímu přístupu ke studiu
  jiným důvodům - upřesním v následující odpovědi


 1. Upřesnění předchozí odpovědi:


 1. Mé osobní řazení předmětů/skupin předmětů podle oblíbenosti:*
      1 2 3 4 5 6
  Český jazyk, ZSV  
  Cizí jazyky (angličtina, němčina)  
  Matematika, fyzika, chemie  
  Odborné (technické) předměty  
  Praktické vyučování (dílny)  
  Tělesná výchova  


 1. Který předmět/které předměty mám nejraději a proč?*


 1. Který předmět/které předměty mám nejméně rád/a a proč? *


 1. Koho/co bych chtěl/a pochválit a jakého důvodu?*


 1. K čemu/ke komu mám výhrady, co by se mělo změnit?*


 1. Hodnocení mimovýukových aktivit (harmonizační dny, lyžařský kurz, exkurze, besedy s Policií ČR, Advaitou, Mgr. Šolcem...) - na co vzpomínám, co se mi líbilo, co navrhuji zařadit/změnit pro další první ročníky:


 1. Dodatek k některé odpovědi, vzkaz pro výchovnou poradkyni, třídní(ho), vedení:

English teacher, Liberec
SPŠSE a VOŠ