S4A 2018

Milé a milí skoroabsolventky a skoroabsolventi SPŠSE, váš čas na naší škole se pomalu nachyluje ke konci a já bych vám ráda - podobně jako v prvním ročníku, položila několik otázek. Odpovědi na ně pomohou pedagogům a zaměstnancům školy nahlédnout na jejich práci a dělat ji tak dobře jako dosud, případně ještě lépe. Děkuji vám za zamyšlení a upřímnost a přeji mnoho úspěchů v dalším studiu a hlavně v životě!
Pokud chcete, můžete uvést své jméno.
Eva Poláková               

               

Name (optional): 


A red asterisk (*) indicates required questions.


 1. Kdybych se mohl/a znovu rozhodnout, jakou střední školu studovat, vybral/a bych si *
  stejnou školu i obor
  stejnou školu, jiný obor
  podobný obor na jiné střední škole
  úplně jinou školu i obor


 1. Prosím, upřesněte nebo vysvětlete svou předchozí odpověď - důvod, jakou jinou školu či obor apod.*


 1. Pokud mohu posoudit (podle informací od svých kamarádů, příbuzných, bývalých spolužáků), bylo studium na SPŠSE *
  stejně náročné jako na jiných středních školách
  náročnější než na jiných středních školách
  méně náročné než na jiných středních školách
  nemohu posoudit


 1. Po maturitě na SPŠSE mám v plánu*
  studovat na vysoké škole
  studovat na VOŠ
  studovat na jiné střední škole
  nastoupit do zaměstnání
  pracovat jako OSVČ (podnikat)
  jiné


 1. Prosím, upřesněte nebo vysvětlete svou předchozí odpověď - jakou školu či obor chcete studovat, jaké zaměstnání plánujete apod.*


 1. Který předmět / které předměty jsem měl/a za celou dobu studia nejraději a proč? *


 1. Který předmět / které předměty jsem měl/a za celou dobu studia nejméně rád/a a proč? *


 1. Koho/co bych chtěl/a pochválit a proč?*


 1. Co se mi ve škole nelíbilo, co by se podle mě mělo změnit?*


 1. Jakýkoli vzkaz pro vedení školy, výchovnou poradkyni, jednotlivé vyučujícící:

English teacher, Liberec
SPŠSE a VOŠ