Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Capitulum V: villa et urbs romana

Repassa primer amb les fixes (Flaschards) els noms dels elements arquitectònics característics de les cases romanes i les parts i edificis d'una ciutat típica romana. Si no saps o no recordes el significat d'alguna de les paraules llatines consulta el diccionari o al professor. Prova després la teua memòria practicant amb l'exercici d'emparellar (Matching) Les imatges són de Pompeia, Roma i Bath

See a list of terms used in these activities.
This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities