Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Løst og fast sammensatte verber

Find match mellem infinitivformen og den bøjede form (bøjet i tid og person) Dvs. når du ser den lange sætning, skal du sige, hvad verbets infinitiv hedder. Fx "Er har mich nie eingeladen" = einladen

See a list of terms used in these activities.

Lektor
NAG

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities