Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Career Navigator Kernkwaliteiten Spel

Zoals beschreven in dit onderdeel van de Career Navigator, is aan elke 'Kernkwaliteit' ook een persoonlijke 'Uitdaging' gekoppeld, die als functie heeft de 'Kernkwaliteit' niet te laten doorschieten naar een 'Valkuil' (vervorming c.q. te veel van het 'goede')

In dit Kernkwaliteiten Spel is het bedoeling de 'Kernkwaliteiten' te matchen met de bijbehorende 'Uitdaging'
Het maakt niet uit waar je begint, want iedere 'Kernkwaliteit' kan tegelijkertijd ook een 'Uitdaging' zijn en andersom.

Klik op een 'Kernkwaliteit' en vervolgens op de (volgens jou) bijbehorende 'Uitdaging'
Wanneer de match goed is zullen de kaartjes automatisch worden omgedraaid.
Er kunnen verschillende spellen worden gespeeld.

See a list of terms used in these activities.

onno de haan

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities