Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Expressions (for advanced students)

Have fun!

Syl
Stand-By Bussum, Winner of the European Award for Innovative Teaching 2003

AB
Barking dogs seldom biteBlaffende honden bijten niet
Whom the cap fits, let him wear itWie de schoen past, trekke hem aan
You may lead a horse to water, but you cannot make it drinkMet onwillige honden is het kwaad hazen vangen
What is sauce for the goose is sauce for the ganderGelijke monniken, gelijke kappen
Once bitten, twice shyEen ezel stoot zich in't gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen
Cast pearls before swinePaarlen voor de zwijnen werpen
Pitch sticksWie met pek omgaat, wordt ermee besmet
A bird in the hand is worth two in the bushEen vogel in de hand is beter dan tien in de lucht
One swallow does not make a summerEen zwaluw maakt nog geen zomer
The pot calls the kettle blackDe pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet
Strike the iron when it is hotMen moet het ijzer smeden als het heet is
Two dogs fight for a bone, and a third runs away with itTwee honden vechten om een been en de derde loopt er snel mee heen
When the seed is stolen, the stable door is lockedAls het kalf verdronken is, dempt men de put
When the cat's away, the mice will playAls de kat van huis is, dansen de muizen
Where hogs are many, the wash is poorVele varkens maken de spoeling dun
He laughs best who laughs lastWie het laatst lacht, lacht het best
Hit the nail on the headHij slaat de spijker op de kop
Half a loaf is better than no breadBeter een half ei, dan een lege dop
Bachelor's wives and maiden's children are well trainedDe beste stuurlui staan aan wal
What is bred in the bone will come out in the flesh/ the fox may grow grey, but never goodEen vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken
Beware of the geese when the fox preachesAls de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen
Grasp all, lose allDie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid/de deksel op de neus
In the land of the blind, the one-eyed man is kingIn het land der blinden is eenoog koning
Let sleeping dogs lieMen moet geen slapende honden wakker maken
All are not hunters that blow the hornHet zijn niet allen koks, die lange messen dragen
Let the cobbler stick to his lastSchoenmaker, blijf bij je leest
A frist stroke fells no treeEen boom valt niet met de eerste slag
Everyone thinks his own geese swansElk meent zijn uil een valk te zijn


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities