Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Reflexive verbs

AB
to shavezich scheren
I'm in a hurryik haast me
he is ashamedhij schaamt zich
We oversleptwe hebben ons verslapen
She's boredzij verveelt zich
they are amusing themselveszij vermaken zich
You (sg) don't rememberje herinnert je het niet
You (pl) are mistakenjullie vergissen je
I don't feel so wellik voel me niet zo goed
I'm getting dressedik kleed me aan
you (sg) are getting dressedjij kleedt je aan
he is getting dressedhij kleedt zich aan
we are getting dressedwij kleden ons aan
They are getting dressedzij kleden zich aan
you (pl) are getting dressedjullie kleden je aan


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities