Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

MATCHING VERBS

Find two forms of the same verb...
Like:
eten - hij at
ik werken - gewerkt
Think: how is this form made and what does it mean?

AB
etenhij at
werkenik werkte
lopenhij loopt
rijdenik heb gereden
ik drinkhij heeft gedronken
wij danstenik heb gedanst
jullie leerdenjij hebt geleerd
hij zithij zat
wij weten het nietik wist het!
zij hollenhij heeft gehold
ik denk van welhij dacht het
Slaap lekker!Heb je goed geslapen?
ik ontmoet nooit iemandheb je hem ontmoet?
ik kook in de keukenhij heeft gekookt
wij wachtten op de buswacht!
Hoe doe je dat?Wat heb je nou gedaan?
ik wilhij wil
begin maar vastjullie zijn begonnen
ik ben ziekhij was er niet
hij ging wegdoei, ik ga


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities