Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Zoek de werkwoorden

Find the hidden verbs

AB
eteneten
gedronkengedronken
wildewilde
werktenwerkten
zongenzongen
praattepraatte
spraksprak
gezetengezeten
springenspringen
tekendetekende
gewerktgewerkt
gedachtgedacht
vertellenvertellen
vetaaldevetaalde
vondenvonden
aankledenaankleden
opgebeldopgebeld
schrijvenschrijven
gaangaan
gehoordgehoord


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities