Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Paesi e lingue 2 - Dežele in jeziki 2

Naloga povezovanja - Matching
Najprej kliknite na napis Matching. S klikom na karte povežite zastave držav z jeziki, ki se tam govorijo. Pravilno povezani karti se bosta obrnili, nepravilno pa ostali na svojem mestu. Če imate težave, si lahko ogledate uporabljene izraze na povezavi list of terms. Igro lahko ponovite s klikom na gumb Start over.

See a list of terms used in these activities.

LJUDSKA UNIVERZA KOPER
KOPER-CAPODISTRIA

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities