Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Quanto fa 1+1? Koliko je 1+1?

Matching - Igra povezovanja
Najprej kliknite na napis Matching. Povežite računsko operacijo z rezultatom te operacije. Pravilno povezani karti se bosta obrnili, nepravilno pa ostali na svojem mestu. Igro lahko ponovite s klikom na gumb Start over.

See a list of terms used in these activities.

LJUDSKA UNIVERZA KOPER
KOPER-CAPODISTRIA

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities