Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Dobbelt konsonant

Dette spillet er som MEMORY.
Dersom du klikker på "Matching", får du fram ordpar med enkel og dobbelt konsonant som du skal sette sammen (f. eks. gull - gul).

Velger du "Consentration", skal du finne ordparene med enkel og dobbelt konsonant.

I "Word search" skal du finne ordene som står under. Du finner dem loddrett, vannrett eller diagonalt (på skrå). I dette spillet markerer du med musa over ordet.

See a list of terms used in these activities.
This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities