Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

woordenschat allerlei NL-NL deel b

AB
buitenlandaan de andere kant van de grens
concentratieaandacht
verantwoordelijkaansprakelijk
nadrukaccent
maatregelafspraak waarmee iets geregeld wordt
gangbaaralgemeen gebruikt
nieuwsgierigalles willen weten
cameraapparaat om bijvoorbeeld foto's te maken
cafébar
eetlustbehoefte om te eten
geduldigbereid zijn te wachten
vergaderingbijeenkomst
nagenoegbijna
struikelenbijna vallen
kennelijkblijkbaar
diarreebuikziekte waardoor je steeds naar de wc moet
arbeidsbureaubureau dat contact legt tussen werkgevers en mensen die op zoek zijn naar een baan
voortdurendcontinu
principede basis van wat iemand gelooft
datum"de combinatie van dag, maand en jaar"
initiatiefde eerste stap die genoemen wordt
elleboogdeel tussen boven- en onderarm
yoghurtdik en zuur melkproduct
onmiddellijkdirect
chirurgdokter die mensen opereert
zodoendedoor dat te doen
levendigdruk
sperzieboondunne langwerpige groente
hechteniseen dag of langer gevangen zitten
exemplaaréén ding van een aantal
bemiddelingeen oplossing voor twee partijen zoeken
schurkeen slecht en gemeen mens
oprechteerlijk
rechtvaardigeerlijk
dagelijkselke dag
verdrietemotie waardoor je soms moet huilen
uitsluitendenkel en alleen
kwaadaardigerg boos of gemeen
inzetergens veel moeite voor doen
verontschuldigingexcuus
specialistexpert
tentoonstellingexpositie
uitdrukkingexpressie
gevangenisgebouw waar misdadigers opgesloten worden
faillietgeen geld meer hebben om je schulden te betalen
onrechtgeen goede behandeling
zwervengeen vaste woonplaats hebben
mafgek
rechtszaakgelegenheid waarbij justitie bepaalt of iemand wel of niet schuldig is
vertrouwengeloven dat iemand eerlijk is
cadeaugeschenk
correctgoed
duidelijk"goed te begrijpen, of te zien"
toestaangoedkeuren
brandweergroep mensen die branden uitmaakt
commissiegroep mensen die met een opdracht bezig is
supermarktgrote winkel waar je veel verschillende artikelen kan kopen
schreeuwenhard roepen
ijverighard werkend
uitzonderlijkheel bijzonder
fanatiekheel enthousiast met iets bezig
verschrikkelijkheel erg
schitterendheel erg mooi
najaarherfst
begriphet begrijpen
botsinghet hard tegen elkaar aan komen
maximumhet hoogste of grootste
invloedhet kunnen veranderen van iemands ideeën
samenwerkinghet met anderen iets doen of maken
minimumhet minste of kleinste
hulpverleninghet professioneel geven van hulp
huishoudenhet werk in het huis
structuurhoe iets in elkaar zit
bijdragehoeveelheid geld dat je aan iets meebetaalt
supporteriemand die actief een bepaalde club steunt
scheidsrechteriemand die een wedstrijd leidt
slachtofferiemand die getroffen wordt door zware schade
secretarisiemand die het schrijfwerk doet voor een vereniging
collegaiemand die hetzelfde werk doet of in hetzelfde bedrijf werkt als jij
soldaatiemand die in militaire dienst is
handelaariemand die koopt en verkoopt
kunstenaariemand die kunst maakt
leugenaariemand die liegt
toeschouweriemand die naar een voorstelling kijkt
uitzendkrachtiemand die via een uitzendbureau werkt
opticieniemand die voor zijn werk brillen en lenzen maakt en verkoopt
behulpzaamiemand graag willen helpen
bedienen"iemand helpen, b.v. in een restaurant"
dwingeniemand laten doen wat moet
minachteniemand minder vinden dan jezelf
mishandeleniemand pijn doen en verwonden
gijzeleniemand tegen zijn wil vasthouden voor bijvoorbeeld geld
gastvrijiemand welkom laten zijn
beveiligeniets beschermen tegen gevaar
uitleggeniets duidelijk maken
beschadigeniets een beetje kapot maken
beheerseniets kunnen
producereniets maken bijvoorbeeld in een fabriek
knoeieniets niet met opzet vies maken
kopiëreniets precies namaken
uitzendeniets via de radio of televisie laten horen of zien
noodzakelijkiets wat absoluut moet
gebeurtenisiets wat gebeurt
ladingiets wat in een vrachtwagen of schip vervoerd wordt
misdrijfiets wat strafbaar is
persoonlijkiets wat van een bepaald persoon is of bij diegene hoort
reparereniets weer in orde maken
jaloersiets willen hebben wat iemand anders ook heeft of doet
tenminstein elk geval
binnenkortin korte tijd
afstemmenin overeenstemming brengen
bescheideningetogen
bezwijkeninstorten
inmiddelsintussen
ergerenirriteren
eenzaamje alleen voelen
knikkenje hoofd in verticale richting bewegen
kwajongenjongen die ondeugende dingen doet
brandstof"kan warmte of energie geven, bijvoorbeeld benzine"
bedervenkapot gaan van eten
verkoudenkeelpijn en een verstopte neus hebben
blijkbaarkennelijk
pyjamakleding voor de nacht
geleidelijklangzaam maar zeker
waarderinglaten blijken dat je iets of iemand belangrijk vindt
lijflichaam
programmalijst van dingen die gaan gebeuren
comfortluxe
samenlevingmaatschappij
techniekmanier waarop iets in elkaar gezet wordt
werkwijzemanier waarop je iets doet
wiskundemathematica
weerberichtmededeling in de krant of de radio over het weer dat komt
geneesmiddelmedicijn
behandelingmedische verzorging
standpuntmening
opgewektmet een goed humeur
crimineelmisdadiger
wellichtmisschien wel
eventueelmogelijk
misschienmogelijk
gelegenheidmogelijkheid
capuchonmuts aan een jas of trui
geheimzinnigmysterieus
eindelijkna lang wachten
controlerennakijken
centrifugerennatte spullen droger maken
bijwerkingnegatieve reactie van een medicijn
eentonigniet afwisselend
onmenselijkniet humaan
figuurlijkniet letterlijk
individueelniet met anderen
lafniet moedig
lelijkniet mooi
kunstmatigniet natuurlijk
rommeligniet netjes
krampachtigniet ontspannen
jeugdigniet oud
particulierniet van iedereen
dichtbijniet ver weg
twijfelenniet weten wat je moet besluiten
kwalijkniet zoals het hoort
luierenniets doen
zwijgenniets zeggen
sofinummernummer voor de belasting
zelfstandigonafhankelijk
storingonderbreking
beschavingontwikkeling van een heel volk
functionerenop de juiste manier werken
eldersop een andere plaats
fatsoenlijkop een goede manier
regelmatigop vaste tijden
sinaasappeloranje vrucht met veel sap
hersenenorgaan waarmee je denkt
instantieorganisatie van de gemeente of overheid
oorspronkelijkorigineel
bejaardoud
besprekenover iets praten
bladzijdepagina van bijvoorbeeld een boek
niveaupeil
kwartaalperiode van drie maanden
eeuwperiode van honderd jaar
zwangerschapperiode van in verwachting zijn
burgemeesterpersoon die aan het hoofd van een gemeente staat
restaurantplaats waar je tegen betaling iets kan eten of drinken
uitbarstingplotseling hard gaan lachen of huilen
identiekprecies gelijk
kwestieprobleem
motregenregen van kleine druppels
factuurrekening
ontspannenrelaxed
grafiekschema met lijnen en cijfers
disketteschijfje voor in de computer
reinigenschoonmaken
eenvoudigsimpel
omstandigheidsituatie
bijdehandsnel van begrip
maatschappelijksociaal
quizspel met vragen die je moet beantwoorden
evenwichtigstabiel
evenwichtigstabiel
materiaalstof waarmee iets gemaakt kan worden
campingstuk grond waar mensen met tenten of caravans kunnen staan
hinderentegenhouden
bedriegentegenover iemand niet eerlijk zijn
huidigtegenwoordig
signaalteken
uiteindelijkten slotte
gedurendetijdens
uitbreidentoenemen of groter worden/maken
klassiektraditioneel
lauwtussen koud en warm in
scheidenuit elkaar gaan of halen
scheidenuit elkaar gaan of halen
expressieuitdrukking van een gevoel
ten slotteuiteindelijk
uitvoeriguitgebreid
waardevolvan grote waarde
gemeenschappelijkvan meer mensen
machtigveel invloed hebben
bijeenkomstvergadering
uiteenlopendverschillend
blessureverwonding door sporten
vleeswarenvleesbeleg voor op het brood
democratievolksregering
stromingvoortbeweging van vloeistof
stekkervoorwerp aan een elektrisch apparaat dat je in het stopcontact steekt
behoorlijkvrij veel
teleurstellingwanneeer je verwachtingen niet uitkomen
depressiefwanneer iemand lange tijd heel somber is
temperatuurwarmte of koude in graden
burgerlijkwat bij een georganiseerde maatschappij hoort
nuttigwat je goed kan gebruiken
overwinningwat je haalt als je in een wedstrijd de beste bent
onmogelijkwat niet kan
waarschijnlijkwat vermoedelijk waar is
klimaatweer dat bij een gebied hoort
verdwijnenweggaan
verstandigwijs
veranderingwijziging
veroordelenzeggen dat je iets verkeerd vindt
neuroloogzenuwarts
overspannenziek zijn door te veel spanning
zogenaamdzo genoemd
ideaalzo volmaakt mogelijk


Lerares Nederlands als tweede taal
Stand-By Bussum
Bussum

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities