Java Games: Flashcards, matching, concentration, and word search.

Alfabet grec: majúscules i minúscules

Podem escriure cada lletra de l'alfabet grec amb grafia majúscula o minúscula... Les recordes? Proposta- Repassa abans amb les fitxes (Flashcards): en fer clic sobre la fitxa pots vore el revers amb la solució. Després juga a formar parelles (Matching) fent clic sobre les caselles. I pots acabar posant a prova la teua força retentiva (Concentration).


Valencia - Alcoi

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities