Rags to Riches: Answer questions in a quest for fame and fortune.

Els accents diacrítics.

Per practicar amb els accents diacrítics omple els espais en les oracions següents amb la paraula correcta. Material elaborat per Nati Bergadà (nbergada@uoc.edu) amb la col•laboració Àlex Gimeno (agimeno5@xtec.net)

This activity was created by a Quia Web subscriber.
Learn more about Quia
Create your own activities